fbpx FASADË E VENTILUAR | Kontakt

FASADË E VENTILUAR

Në ndërtesat e reja dhe ato ekzistuese të Kontakt, sistemet e fasadave të ventiluara janë sistemet që përmbushin të gjitha kërkesat e fizikës së ndërtimit dhe projektimit të fasadës. Ndërtesa të tilla janë të mbrojtura nga ndikimet atmosferike të cilat nuk vjetrohen. Veshja i jep jetëgjatësi fasadës së ndertesës.