FLAMUJ

Tashmë arritja në komplekset tona të banimit është më e thjeshtë falë sinjalistikës orientuese që ofrojnë flamujt Kontakt. Një nga shenjat identifikuese të kompanisë në lidhje me hyrjet në kantieret apo objektet e përfunduara realizohet falë vizualitetit të menjëhershëm të flamujve.