GËRMIME

Skarpatat e treguara në vizatim janë me kënd 45° (1:1).
Rekomandohet që për fazën e parë të gërmimit ato të përfundojnë në distancën 175 cm ose më shumë nga faqet e jashtme të themeleve të objekteve.