GËRMIME

Skarpatat e treguara në vizatim janë me kënd 45° (1:1).
Rekomandohet që për fazën e parë të gërmimit ato të përfundojnë në distancën 175 cm ose më shumë nga faqet e jashtme të themeleve të objekteve.

Kontakt Shpk
A  Frosina Plaku Str 40  Al - 1023 Tirana
T  +35542225338  C  +355682029807
E info@kontakt.al  W kontakt.al