HEKUR

Armatura e hekurit është materiali bazë në industrinë e ndërtimit. Hekuri i ndërtimit  është një lidhje e hekurit me karbonin, ku përqindja e karbonit është në kufijtë 0.2 deri në 2.1%. Hekuri sëbashku me betonin realizojnë strukturën mbajtëse të godinave civile.  Në komplekset rezidenciale të ndërtuar nga KONTAKT është përdorur edhe përdoret hekur C-500 me kualitet të lartë.