fbpx HIDROIZOLIM NËN TOKË | Kontakt

HIDROIZOLIM NËN TOKË

Delta®-Terraxx ofron përdorim universal, siguri maksimale për muret e podrumit nga presioni hidrostatik i ujit, dhe ujit artezian. Faqja e cila përballet me tokën formon një shtresë të kullimit mbi të gjithë sipërfaqen, duke tejkaluar kërkesat e DIN 4095. Shtresat e gjeotekstileve mbajnë të pa bllokuar strukturën Dimple.