HIDROIZOLIM TUALETE

Hidroizolimi i tualeteve duke përdorur shtresat e veshjeve është efektiv aty ku kondensimi është burimi kryesor i lagështisë. Hidroizolimi është gjithashtu efektiv nëse problemi është lagështi e vogël.