fbpx INSTALACIONE URBANE | Kontakt

INSTALACIONE URBANE

Kontakt përveç gjelbërimit dhe shumëllojshmërisë së bimesisë, vendos dhe instalacione artistike në hapësirat e brëndshme si vepra më e fundit e shtuar në kompleksin Magnet me titull “TRAJEKTORE” e artistit Greg RAMA. Mes një hapësire të rrethuar nga pallatet dekonstruktiviste të Daniel Libeskind, mbi nje sipërfaqe të qetë bari dhe kompozuar mes një korridori nëpërmjet të cilit era fryn nga lindja në perëndim dhe anasjelltas, Trajektorja është instaluar më shumë si element ndërveprues me banorët e zonës apo kalimtaret e rastit sesa një zgjidhje rastësore arti për art.

Kontakt Shpk
A  Pasho Hysa Nr 26-0714 AL-1004 Tiranë
+355684049444  E info@kontakt.al
W kontakt.al

 

.

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit