KANTIER

Kontakt ka adaptuar filozofinë “Zero Aksidente”.
Kjo filozofi promovon, ndërgjegjësim konstant mbi përgjegjësitë e secilit individ për të eleminuar praktika dhe kushte të pasigurta në vëndin e punës. Krijimin e një mentaliteti mbi ekipin e punës ku të gjithë janë të vetëdijshëm dhe kujdesen gjithmonë me veprimet në grup. Promovon gjithashtu krijimin e një kulture ku secili pranon përgjegjësi dhe kredibilitet mbi sigurinë dhe shëndetin e vet dhe të kolegëve.