fbpx Formim lidhje | Kontakt

Formim lidhje

Formim lidhje

DEPARTAMENTET: FINANCË, JURISTË, AUDIT, ARKIVË-PROTOKOLL, BURIME NJERËZORE.

AKTIVITETI: UDHËTIM NË ROMË
16/12/2023

Kontakt organizoi një udhëtim në Romë, Itali me synimin e forcimit të komunikimit mes departamenteve të tyre. Kjo eksperiencë ofroi një mënyrë të shkëlqyer për secilin departament për të ndarë njohuri dhe përvoja të veçanta, duke krijuar një rrjet të mëtejshëm të komunikimit dhe bashkëpunimit brenda ekipit.

DEPARTAMENTET: INXHINERIK, GJEODEZIK, AUDIT

AKTIVITETI: UDHETIM NË BARCELONË
02/12/2023

Kontakt organizoi një udhëtim në Barcelonë, Spanjë, me qëllim të nxitjes së nivelit të komunikimit dhe bashkëpunimit midis departamenteve. Kjo eksperiencë e përbashkët ishte e vlefshme për departamentet e Inxhinierisë, Topografisë dhe Audit për të ndërtuar lidhje të ngushta me ekipin për të arritur qëllimet të përbashkëta të projekteve të tyre të ardhshme.

DEPARTAMENTI: DESIGN

AKTIVITETI: UDHËTIM NË PARIS
01/12/2023

Kontakt organizoi një udhëtim në Paris, Francë me qëllim rritjen e komunikimit dhe bashkëpunimit në ekipin e Design-it. Gjatë vizitës në Paris, ata patën mundësinë të njiheshin më shumë me historinë dhe artin e qytetit, duke thelluar kështu njohuritë e tyre për trashëgiminë kulturore të qytetit. Udhëtimi shërbeu si një platformë për ekipin e Design-it për të eksploruar, mësuar dhe për të fituar perspektiva të reja, duke nxitur një lidhje më të thellë midis anëtarëve të ekipit.

DEPARTAMENTET: MARKETING, SHITJE, TOKA TE REJA

AKTIVITETI: UDHËTIM NË BARCELONË
17/11/2023

Kontakt organizoi një udhëtim drejt Barcelonës në Spanjë. Ky udhëtim shërbeu si një mundësi e mirë për departamentet për të shkëmbyer njohuri dhe përvoja midis tyre, duke shtuar kështu nivelin e bashkëpunimit dhe koordinimit mes tyre.

STAFI KONTAKT

AKTIVITETI: NDESHJE FUTBOLLI
31/10/2023

Stafi Kontakt organizoi ndeshjen miqësore të futbollit midis punonjësve të kompanisë të ndarë në ekipe.

DEPARTMENTET: FINANCË, JURISTË, ARKIVË-PROTOKOLL, BURIME NJERËZORE

AKTIVITETI: UDHËTIM
30/10/2023

Kontakt organizoi një udhëtim në Itali me qëllim rritjen e komunikimit midis departamenteve. Departamentet që morën pjesë në udhëtim ishin Departamenti i Financës, Departamenti Juridik, Arkivë-Protokoll dhe Burime Njerëzore.

DEPARTMENTET: FINANCE, MARKETING, TOKAT E REJA

AKTIVITETI-SHFAQJE BALETI
20/10/2023

Kontakt u ftua të marrë pjesë në shfaqen ‘The Dawn of Time’ nga BLENARD AZIZAJ në Teatrin e Operas dhe Baletit.

DEPARTAMENTET: ARKITEKURE, DESIGN, BURIME NJEREZORE

AKTIVITETI-SHFAQJE BALETI
19/10/2023

Kontakt u ftua të marrë pjesë në shfaqen ‘The Dawn of Time’ nga BLENARD AZIZAJ në Teatrin e Operas dhe Baletit.

DEPARTAMENTI ARKITEKTURË

AKTIVITETI-SHFAQJE BALETI
05/10/2023

Kontakt u ftua të marrë pjesë në shfaqen La Veronal nga MARCOS MORAU në Teatrin e Operas dhe Baletit, ku mori pjesë departamenti i Arkitekturës.

DEPARTAMENTET FINANCË, ARKITEKTURË, TOKA TE REJA, DIZAJN, BURIME NJERËZORE

AKTIVITETI-SHFAQJE BALETI
27/09/2023

Kontakt u ftua të marrë pjesë në shfaqen Gravity nga ANGELIN PRELJOCAJ në Teatrin e Operas dhe Baletit, ku morën pjesë departamenti i Financës, Arkitekturës, Tokat e Reja, Dizajni dhe Burimet Njerëzore.

DEPARTAMENTI ARKITEKTURË

AKTIVITETI-VIZITE NE TRUALL, DREKË
05/09/2023

Pas vizitës në truall për projektet e ardhshme OxA dhe Balla, grupi i Arkitëkteve Kontakt u organizua për një drekë në restorant “Murava”.

DEPARTAMENTI INXHINERIK

AKTIVITETI-DARKË
18/08/2023

Në restorant “Le Gabriel” u zhvillua një darkë ndërmjet punonjësve të departamentit të Inxhinierisë.

DEPARTAMENTI ARKITEKTURË

AKTIVITETI-DARKË
15/08/2023

Në restorant “Le Gabriel” u zhvillua një darkë ndërmjet punonjësve të departamentit të Arkitekturës me qëllim njohjen e stafit të ri dhe rritjen e bashkëpunimit ndërmjet tyre.

DREJTUESIT E DEPARTAMENTEVE

AKTIVITETI – PIKNIK
09/09/2023

Drejtuesit e departamenteve të Kontakt organizuan një aktivitet për formimin e ekipit me qëllim nxitjen e bashkëpunimit mes drejtuesëve dhe rritjen e komunikimit. Aktiviteti u zhvillua në fushën e madhe në malin e Dajtit, ku ngjitja u bë me teleferik.

DEPARTAMENTET FINANCË, JURIDIK, BURIME NJERËZORE, ARKIVË, AUDIT, TOKA TË REJA

AKTIVITETI – NJOHJE KANTIERI KONTAKT
02/09/2023

Një pjesë e stafit të Kontakt organizuan një aktivitet për formimin e ekipit me qëllim nxitjen e bashkëpunimit mes departamenteve të kompanisë. Pjesëmarrës në aktivitetin e njohjes së kantiereve Kontakt ishin departamentet Financë, Arkivë-Protokoll, Juridik, Burime Njerëzore, Audit dhe Toka të Reja.

DEPARTAMENTET FINANCË, JURIDIK, BURIME NJERËZORE, ARKIVË

AKTIVITETI – PIKNIK
19/08/2023

Në rrethinat e Tiranës u zhvillua aktiviteti me synim forcimin e skuadrës dhe nxitjen e bashkëpunimit midis disa departamenteve të kompanisë. Aktiviteti i programuar ishte piknik afër Shkallës së Tujanit. Pjesëmarrës në piknik ishin departementet Financë, Arkivë-Protokoll, Juridik dhe Burime Njerëzore.

DEPARTAMENTET FINANCË

AKTIVITETI-DARKË
14/07/2023

Në restorant “Enoteka Johan” u zhvillua një darkë për të festuar mbylljen e proçedurave të departamentit të Financës.

DEPARTAMENTI FINANCË

AKTIVITETI-DARKË
24/06/2023

Në restorant “Kazerma e Çerenit” u zhvillua një darkë për të inkurajuar integrimin e stafit të ri të departamentit të Financës.

Kontakt
A    Pasho Hysa Nr 26 0714 AL 1004 Tiranë
C    +355684049444  E [email protected]
W   kontakt.al

 

.

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit

© 2023 by Design Kontakt