fbpx KASETA E HIDRANTIT | Kontakt

KASETA E HIDRANTIT

Hidranti është pajisja që qëndron në gatishmëri për fikjen e zjarrit. Ai furnizohet me ujë me presion të lartë nga pompa e impiantit të mbrojtjes ndaj zjarrit që është montuar në ambientin teknik të godinës dhe është e përcaktuar vetëm për hidrantët. Kjo e bën ketë një sistem shumë të sigurt.  Hidranti mbulon një sipërfaqe me rreze 30 m² dhe një prurje prej 120 l/m. Ndërkohë që vendosja e këtyre pajisjeve është bërë në mënyrë që mos të mbetet as një pjesë e godinës e pambrojtur. 

Kontakt Shpk
A  Pasho Hysa Nr 26-0714 AL-1004 Tiranë
+355684049444  E info@kontakt.al
W kontakt.al

 

.

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit