KASETA E HIDRANTIT

Hidranti është pajisja që qëndron në gatishmëri për fikjen e zjarrit. Ai furnizohet me ujë me presion të lartë nga pompa e impiantit të mbrojtjes ndaj zjarrit që është montuar në ambientin teknik të godinës dhe është e përcaktuar vetëm për hidrantët. Kjo e bën ketë një sistem shumë të sigurt.  Hidranti mbulon një sipërfaqe me rreze 30 m² dhe një prurje prej 120 l/m. Ndërkohë që vendosja e këtyre pajisjeve është bërë në mënyrë që mos të mbetet as një pjesë e godinës e pambrojtur.