KOLONAT VERTIKALE TË VENTILIMIT TË TUALETIT

Për shkak të njëkohëshmërisë dhe kohës së shkurtër të përdorimit të tualeteve është zgjedhur tipologjia me kolonë ventilimi me shunt (me dy kolona paralele) dhe mban dy deri në tre tualete. Ndërtimi i kolonës së ventilimit me shunt, bën që aromat e tualetit të mos kthehen tek tualeti i një kati më sipër por vazhdojnë drejtë për të dalë në atmosferë. Kjo tipologji ventilimi bën një ventilim të sigurtë të tualeteve.