KONDICIONIMI I APARTAMENTIT

Kondicionimi i apartamenteve është sistemi që përmirëson kushtet e komfortit termik. Sistemi që është përdorur për kondiconimin e apartamenteve është multi split. Ky sistem ka rendiment shumë të lartë, që do të thotë konsum të ulët të energjisë elektrike. Përfitimi i energjisë termike është i menjëhershëm, shumë i lehtë në komandim dhe pajisjet e brëndshme përshtaten lehtë me mobilimin e apartamenteve. Të gjitha vetitë e lart përmendura e bëjnë ketë sistem më të përshtatshëm për apartamente.