KOSH PËR MBETURINA

Një vlerë e shtuar në ambientet e jashtme të Kontakt janë dhe pajisjet e ndryshme të cilat vijnë në ndihmë të banorëve të komplekseve. Ndër to janë dhe koshat e mbeturinave te cilat i gjeni të mirësistemuara me njera-tjetrën, janë të pastra dhe vijnë më dizajne dhe ngjyra të ndryshme.