LIDHJA ME AUTOPOMPËN

Lidhja e autopompës në impiantin e mbrojtjes ndaj zjarrit është një pajisje shumë e rëndësishme, e cila bën të mundur që punonjësit e zjarrfikëses të lidhen me impiantin e brëndshëm të mbrojtjes ndaj zjarrit.