LODRA UJI

Lodra e parë e ujit e realizuar pozicionohet ndërmjet objekteve Eridanus-Volans dhe Orion. Koncepti për realizimin e formës në plan, erdhi nga arkitektura dekonstruktiviste e Daniel Libeskind, konkretisht bazuar në objektin Kurdistan Museum, në Irak. Ideja primitive nis nga format gjeometrike, hekzagoni i brëndashkruar i rrethit, i cili shpërbëhet në 5 elemente trekëndore të cilat personifikojnë 4 elementet kryesore të jetës: Uji, zjarri, ajri dhe toka (baza e krijimit të logos Magnet).