LYERJA NË SHTRESAT E BRËNDSHME

Zgjedhja e bojës plastike është zgjedhje me avantazhe në mirëmbajtje ku sipërfaqet e lyera me bojë plastike pastrohen lehtë dhe janë rezistente ndaj detergjentëve larës. Vetitë hidrolizuese të bojës plastike sigurojnë mbrojtje nga lagështia. Specialistët e zbatimit punojnë me kujdes për të përfituar sipërfaqe uniformë, duke njohur rëndësinë që ka lyerja në formulimin e hapësirës së brëndshme. Specialistët e zbatimit sigurojnë gjithashtu që bojatisja të kryhet me kujdes, në mënyrë që të përfitohen sipërfaqe uniformë.