MATËSA ELEKTRIK

Matësat elektrik janë të gjithë matësa elektronik. Ata mund të jenë matesa 3 fazor (zakonisht për bizneset) dhe matësa 1 fazor (zakonisht për abonentët familjarë). Matesat elektrik janë inkasuar në panele metalik. Panelet metalik janë gjithmonë të pozicionuara në katin përdhe dhe pranë shkallës.