MJETE FISKULTURE

Mjetet e fiskulturës kategorizohen në 2 grupe:

-Mjete force
-Kënd lojrash për fëmijë

Materiali i realizimit të tyre është prej inoxi.