fbpx MUR TULLE | Kontakt

MUR TULLE

Muret perimetrale të ndërtesës dhe muret ndarëse të apartamenteve janë 20 cm, me fuga horizontale 2 cm dhe vertikale 1 cm. Në mure vendoset brezi antisizmik me gjerësi të murit dhe lartësi 15 cm. Nuk përdoren tulla të dëmtuara, me formë të ç’rregullt dhe prerja e tyre realizohet me pajisje të posaçme. Muri i tullës duke qënë rezistent ndaj nxehtësisë siguron mbrojtje më të mirë ndaj zjarrit.

Kontakt Shpk
A  Pasho Hysa Nr 26-0714 AL-1004 Tiranë
+355684049444  E info@kontakt.al
W kontakt.al

 

.

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit