fbpx Muraturë | Kontakt

Muraturë

Muratura nuk është një element strukturor, por një element mbushës dhe ndarës i sipërfaqeve. Muratura ndarëse midis apartamenteve dhe me hapësirat e përbashkëta është muraturë me trashësi 20cm. Ndarjet brenda apartamentit realizohen me tullë 10cm. Sipas kushteve teknike të zbatimit muratura përforcohet me brez antisizmik dhe kolonçina. Të dy këta elementë sekondarë konstruktivë realizohen prej betoni të armuar.

Kontakt
A  Pasho Hysa Nr 26-0714 AL-1004 Tiranë
+355684049444  E [email protected]
W kontakt.al

 

.

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit

© 2023 by Design Kontakt