NDRIÇUES JASHTË

Ndriçimi i jashtëm është projektuar për të gjitha rrugët e këmbësorëve, sheshet dhe rrugët e makinave në vend, në përputhje me rregullat e përgjithshme dhe vendore. Janë disa lloje ndriçuesish të jashtëm që janë përdorur ku ndër to mund të përmendim: ndriçues shtyllor me 2 krahë, ndriçues shtyllor glob, ndriçues poshtë pemëve, ndriçues në rampë, ndriçues fasade etj.