NDRIÇUES NË -1

Në katet -1 janë përdorur ndriçues linear 2x36 flouroshent ose ndriçues LED. Sasia e ndriçuesve është e tillë që të kapen normat e fluksit të ndriçimit, rreth 150 lux. Ndriçuesit në katet -1 mund të jenë të fiksuar në tavan me prozheniere ose mund të jenë të fiksuar në kanalinat metalike. Në të gjitha rastet ndriçuesit janë në podrume janë të instaluar jashtë murit dhe janë linear.