NËNSHTRESA

Shtresa e çimentos pranon çdo lloj veshjeje, ngjitës apo mastik të nevojshëm për dysheme, pllakë dhe të çdo natyre tjetër. Nuk ka tendencë të krijojë pluhur apo të shkërrmoqet në kontakt me lagështinë. Përbërja me bazë çimento arrin një fortësi deri në 5800 psi, duke ofruar beton me cilësi të lartë. Nuk përmban rezina toksinë, tretës apo diluentë. Nuk ka erë, nuk merr flakë dhe është jo-korrozive.