fbpx Organograma Kontakt | Kontakt

Organograma Kontakt

Kështu jemi organizuar.

 1. CEO

   1. Inxhinieri

   2. Gjeodezi

   3. Arkitekturë

   4. Toka të Reja

   1. Financë

   2. Audit

   3. Juridik

   4. Prokurime

   1. Burime Njerëzore

   2. Design

   3. Shitje Marketing

   4. Arkivë Protokoll

Kontakt
A    Pasho Hysa Nr 26 0714 AL 1004 Tiranë
C    +355684049444  E [email protected]
W   kontakt.al

 

.

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit

© 2023 by Design Kontakt