PERIME DHE ERËZA

Sistemimet tona të jashtme përveç gjelbërimit, pastertisë dhe ngjyrave të bukura nga lulet në çdo stinë, shquhen gjithashtu dhe për perimet dhe erëzat e mbjella në fushat e brëndshme të komplekseve tona. Aty mund të gjënden perime dhe erëza sezonale.