fbpx PRERJA E AMBIENTIT TEKNIK | Kontakt

PRERJA E AMBIENTIT TEKNIK

Në ketë prerje janë treguar me hollësi te gjitha detajet e funksionimit dhe mënyra e lidhjeve të pajisjeve. Këtu është treguar mënyra se si linja që vjen nga rrjeti urban furnizon depon e ujit, marrjen e ujit nga pompa e impiantit të furnizimit me ujë sanitar, marrjen e ujit nga pompa e impiantit të mbrojtjes ndaj zjarrit, tubin e shkarkimit të plotësit, mënyrën e boshatisjes së depos dhe drenazhimin e këtij ambienti nëpërmjet pompave të posaçme.

Kontakt Shpk
A  Pasho Hysa Nr 26-0714 AL-1004 Tiranë
+355684049444  E info@kontakt.al
W kontakt.al

 

.

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit