PRERJA E AMBIENTIT TEKNIK

Në ketë prerje janë treguar me hollësi te gjitha detajet e funksionimit dhe mënyra e lidhjeve të pajisjeve. Këtu është treguar mënyra se si linja që vjen nga rrjeti urban furnizon depon e ujit, marrjen e ujit nga pompa e impiantit të furnizimit me ujë sanitar, marrjen e ujit nga pompa e impiantit të mbrojtjes ndaj zjarrit, tubin e shkarkimit të plotësit, mënyrën e boshatisjes së depos dhe drenazhimin e këtij ambienti nëpërmjet pompave të posaçme.

Kontakt Shpk
A  Frosina Plaku Str 40  Al - 1023 Tirana
T  +35542225338  C  +355682029807
E info@kontakt.al  W kontakt.al