RRJETI I JASHTËM I UJËRAVE TË SHIUT

Rrjeti i jashtëm i shkarkimit të ujërave të shiut është ndërtuar për mbledhjen e ujërave që vijnë nga ballkonet dhe tarracat e godinave dhe njëkohësisht bën mbledhjen e ujërave të shiut me anë të pusetave me grile që janë vendosur tek rrugicat e kompleksit. Rrjeti i ujërave të shiut është ndërtuar i ndarë nga rrjeti i shkarkimit të ujërave të zeza për të evituar aromat e pakëndshme që mund të vijnë nga ky rrjet.