RRJETI I JASHTËM I UJËRAVE TË ZEZA

Rrjeti i jashtëm i ujërave të zeza është ndërtuar për mbledhjen e ujërave të përdorur që vijnë nga kolonat e shkarkimit të ambienteve sanitare dhe për t’i shkarkuar ato në rrjetin urban të ujërave të zeza. Materialet që janë përdorur për këto tubat është polietilen i rrudhosur që plotëson të gjitha kërkesat e cilësisë të çertifikuar sipas standardeve europiane për ujërat e zeza.