RRUFE PRITËS

Të gjitha tarracat e pallateve mbrohen nga shkarkimet atmosferike. Në të gjithë tarracat e ndërtesave janë shtruar shirita zinku me permasa 30x3mm. Tek të gjitha pajisjet metalike, komponentët më të gjatë se 1m janë të lidhur me sistemin e mbrojtjes rrufeprites. Të gjitha objektet më të larta se siperfaqja e kulmit janë të mbrojtura terthore me shufra vertikale.