RRUGICA ME KALLDRËM

Një nga detajet më të veçanta që Kontakt aplikon në hapsirat e brëndshme të komplekseve janë rrugicat me kalldrëm. Për realizimin e tyre përdoren pllaka guri 7*7*7 cm mbi shtresë rëre dhe çakell për t’u fiksuar në tokë natyrale. Bordurë betoni e parafabrikuar e inkastruar në shtresën e çakellit me llaç.