fbpx SHKALLA | Kontakt

SHKALLA

Graniti duhet të jetë me ngjyrë gri të çelët, të bëhet fiksimi i tyre me llaç Rofix duke respektuar lartësinë e këmbës së shkallës 17 cm. Sipërfaqja ku do të aplikohet kolla të jetë e pastër nga pluhurat, bojrat, vajrat apo çdo papastërti tjetër.

Kontakt Shpk
A  Pasho Hysa Nr 26-0714 AL-1004 Tiranë
+355684049444  E info@kontakt.al
W kontakt.al

 

.

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit