fbpx SHKARKIMI I APARATEVE SANITARE | Kontakt

SHKARKIMI I APARATEVE SANITARE

Shkarkimi i pajisjeve është ndërtuar duke përdorur tuba PP me gota me gominë dhe duke mbajtur diametra dhe pjerrësi sipas standardeve europiane. Tubat e shkarkimit pasi dalin nga pajisja shtrihen në shtresën e dyshemesë dhe lidhen me kolonën vertikale të shkarkimeve e cila është ndërtuar me kolonë balancimi për të bërë një funksionim sa më të mirë të këtij sistemi.

Kontakt Shpk
A  Pasho Hysa Nr 26-0714 AL-1004 Tiranë
+355684049444  E info@kontakt.al
W kontakt.al

 

.

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit