SINJALISTIKË RRUGORE MBI TOKË

Sinjalistika mbi tokë që Kontakt ofron, është në standardet bashkëkohore. Banoret dhe vizitorët nga jashtë kompleksit tashmë e kanë më të lehtë orientimin përsa i përket hyrjes dhe numrave të shkallëve në objekt falë tabelave orientuese në sistemimet e jashtme.