SINJALISTIKË RRUGORE NËN TOKË

Kontakt i kushton një kujdes të vecantë sinjalistikës në katin -1, duke vendosur tabela sinjalizuese dhe orientuese. Sinjalistika në katin -1 përbëhet nga tabela orientuese dhe sinjalistikë e vizatuar në dysheme dhe në mur për të orientuar banorët e kompleksit për hyrjet dhe shkallet e objekteve përkatëse nëntokë. Kujdeset gjithashtu për mirmbajtjen e tyre në vazhdueshmëri.