fbpx SISTEM UJITJE | Kontakt

SISTEM UJITJE

Sistemi i vadijes me pika, është sistemi më praktik i përdorur në ditët e sotme për vaditje. Fokusi kryesor i këtij sistemi është tek vaditja e rrënjëve të bimës në mënyrë të drejtëpërdrejtë, duke shmangur infektimin e gjetheve të bimës nga sëmundje të ndryshme. Është sistem i përshtatshëm i cili pajiset me pika komandimi sipas dëshirës, punës dhe një pikë kryesore kontrolli. Është lehtësisht i përdorshëm dhe i menaxhueshëm .

Kontakt Shpk
A  Pasho Hysa Nr 26-0714 AL-1004 Tiranë
+355684049444  E info@kontakt.al
W kontakt.al

 

.

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit