fbpx SUVATIM | Kontakt

SUVATIM

Kontrollohen fugat e muraturës për njëtrajtshmëri. Mbushen të gjitha të çarat në muraturë. Suvatimi fillon pa u tharë plotësisht mbushjet. Sipërfaqja e muraturës duhet të jetë e thatë dhe e pastër nga të gjithë pluhurat, vajrat apo çdo papasterti tjetër.

Kontakt Shpk
A  Pasho Hysa Nr 26-0714 AL-1004 Tiranë
+355684049444  E info@kontakt.al
W kontakt.al

 

.

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit