TABELIZIM

Tabelizimi përdoret për orientimin e banorëve brënda objektit. Gjithashtu ajo funksionon për sensibilizimin e qytetarëve për mbajtjen pastër të ambienteve të përbashkta. Materiali i përdorur është forex me trashësi 3 mm. Montimi i tyre realizohet me ngjitës biadeziv dhe ngjitës silikon.

Kontakt Shpk
A  Frosina Plaku Str 40  Al - 1023 Tirana
T  +35542225338  C  +355682029807
E info@kontakt.al  W kontakt.al