TRANSFORMATOR

Transformator i thatë me rezinë. Transformatorët janë me tension 20 kV me dredha spirale primare të dyfishta dhe dredha spirale sekondare 0.4 kV. Transformatorët janë të vendosur në ambiente të veçanta dhe janë të mbyllur në kafaz me fleta çeliku me shkallë të mbrojtjes IP31. Transformatorët janë të lidhur me kuadrin e përgjithshëm të tensionit të ulet nga zbarra elektrike.