VESHJE ME PLLAKA

Veshja e mureve të tualeteve është një nga punimet me kujdesin më të veçantë nga Kontakt. Përveç rolit të pllakave në ruajtjen e murit nga lagështia, i shtohet gjithashtu vlera estetike nga kompozimet e grupit të arkitektëve. Inxhinierët tanë sigurojnë kujdesin e duhur që proçesi të zbatohet sipas udhëzimeve.