ÇELËSA DHE PRIZA

Kutitë plastike të cilat shërbejnë për fiksimin e çelsave dhe prizave janë të vendosura brënda murit. Të gjitha çelsat on/off, të thjeshtë, devijat apo inverter si dhe pulsantet e komandimit janë 10A, 220V. Të gjitha çelsat që janë 400V dhe 230V me ngarkesa më shumë se 10A janë të tipit CEE sipas ngarkesës së kërkuar.