fbpx ÇELËSA DHE PRIZA | Kontakt

ÇELËSA DHE PRIZA

Kutitë plastike të cilat shërbejnë për fiksimin e çelsave dhe prizave janë të vendosura brënda murit. Të gjitha çelsat on/off, të thjeshtë, devijat apo inverter si dhe pulsantet e komandimit janë 10A, 220V. Të gjitha çelsat që janë 400V dhe 230V me ngarkesa më shumë se 10A janë të tipit CEE sipas ngarkesës së kërkuar.

Kontakt Shpk
A  Pasho Hysa Nr 26-0714 AL-1004 Tiranë
+355684049444  E info@kontakt.al
W kontakt.al

 

.

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit