ÇELËSA DHE PRIZA

Kutitë plastike të cilat shërbejnë për fiksimin e çelsave dhe prizave janë të vendosura brënda murit. Të gjitha çelsat on/off, të thjeshtë, devijat apo inverter si dhe pulsantet e komandimit janë 10A, 220V. Të gjitha çelsat që janë 400V dhe 230V me ngarkesa më shumë se 10A janë të tipit CEE sipas ngarkesës së kërkuar.

Kontakt Shpk
A  Frosina Plaku Str 40  Al - 1023 Tirana
T  +35542225338  C  +355682029807
E info@kontakt.al  W kontakt.al