fbpx Cilësia | Kontakt

Cilësia

Konstruksioni

Kantier
Gërmime
Hekur
Beton
Mur tulle
Suvatim
Nënshtresa
Tavan i varur

Fasada

Fasadë termike
Fasadë e ventiluar
Veshje e mureve jashtë
Lyerja në shtresat jashtë
Lyerja në shtresat e brëndshme
Veshje me pllaka
Shtrim me pllaka
Shtrim laminat
Dyer me alumin termik
Dritare me alumin termik
Davancale në ballkone
Grila Fasadë strukturale xhami
Kangjella xhami

TEKNIKA E SHTËPISË

MEKANIKE

Dera e hyrjes në objekt
Dera e hyrjes në -1
Dera e pusit teknik
Ashensor
Shkalla
Kangjella në shkallë
Dera jashtë apartamentit
Dyer brënda apartamentit
Dera e ballkonit
Ndarëse ballkoni

HIDRAULIKE

Ambient teknik
Prerja e ambientit teknik
Furnizimi me uji sanitar
Hidroizolim nën tokë 
Hidroizolim tualete
Hidroizolim tarrace
Pajisjet e ajrimit
Pompa e furnizimit më uji
Grupi i kontatorëve
Furnizimi me uji i aparateve sanitare
Rrjeti i furnizimit me uji dhe sistemi MKZ
Lidhja me autopompën
Kaseta e hidrantit
Kondicionimi i apartamentit
Shkarkimi i aparateve sanitare
Kolonat vertikale të ventilimit të kuzhinave
Kolonat vertikale të ventilimit të tualetit
Rrjeti i jashtëm i ujërave të zeza
Rrjeti i jashtëm i ujërave të shiut

ELEKTRIKE

Transformator
Matësa elektrik
Pusi teknik
Çelësa dhe priza
Ndriçues në shkallë
Ndriçues në -1
Ndriçues në veranda
Ndriçues jashtë
Telefon / tv / internet
Citofon
Rrufe pritës

SISTEMIMI I JASHTËM

Tra parkimi
Sistem drenazhimi
Rrugica me kalldrëm
Pemë dhe lule
Perime dhe erëza
Stola
Ndriçimi
Kosh për mbeturina
Instalacione urbane
Lodra për fëmijë
Sistem ujitje
Lodra uji
Mjete fiskulture
Mini fusha sportive
Tabelizim
Sinjalistikë rrugore mbi tokë 
Sinjalistikë rrugore nën tokë
Flamuj

Kontakt
A  Pasho Hysa Nr 26-0714 AL-1004 Tiranë
+355684049444  E [email protected]
W kontakt.al

 

.

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit

© 2023 by Design Kontakt