Cilësia

Konstruksioni

  Kantier
  Gërmime
  Hekur
  Beton
  Mur tulle
  Suvatim
  Nënshtresa
  Tavan i varur

Fasada

  Fasadë termike
  Fasadë e ventiluar
  Veshje e mureve jashtë
  Lyerja në shtresat jashtë
  Lyerja në shtresat e brëndshme
  Veshje me pllaka
  Shtrim me pllaka
  Shtrim laminat
  Dyer me alumin termik
  Dritare me alumin termik
  Davancale në ballkone
  Grila
  Fasadë strukturale xhami
  Kangjella xhami

TEKNIKA E SHTËPISË

MEKANIKE

  Dera e hyrjes në objekt
  Dera e hyrjes në -1
  Dera e pusit teknik
  Ashensor
  Shkalla
  Kangjella në shkallë
  Dera jashtë apartamentit
  Dyer brënda apartamentit
  Dera e ballkonit
  Ndarëse ballkoni

HIDRAULIKE

  Ambient teknik
  Prerja e ambientit teknik
  Furnizimi me uji sanitar
  Hidroizolim nën tokë
  Hidroizolim tualete
  Hidroizolim tarrace
  Pajisjet e ajrimit
  Pompa e furnizimit më uji
  Grupi i kontatorëve
  Furnizimi me uji i aparateve sanitare
  Rrjeti i furnizimit me uji dhe sistemi MKZ
  Lidhja me autopompën
  Kaseta e hidrantit
  Kondicionimi i apartamentit
  Shkarkimi i aparateve sanitare
  Kolonat vertikale të ventilimit të kuzhinave
  Kolonat vertikale të ventilimit të tualetit
  Rrjeti i jashtëm i ujërave të zeza
  Rrjeti i jashtëm i ujërave të shiut

ELEKTRIKE

  Transformator
  Matësa elektrik
  Pusi teknik
  Çelësa dhe priza
  Ndriçues në shkallë
  Ndriçues në -1
  Ndriçues në veranda
  Ndriçues jashtë
  Telefon / tv / internet
  Citofon
  Rrufe pritës

SISTEMIMI I JASHTËM

  Tra parkimi
  Sistem drenazhimi
  Rrugica me kalldrëm
  Pemë dhe lule
  Perime dhe erëza
  Stola
  Ndriçimi
  Kosh për mbeturina
  Instalacione urbane
  Lodra për fëmijë
  Sistem ujitje
  Lodra uji
  Mjete fiskulture
  Mini fusha sportive
  Tabelizim
  Sinjalistikë rrugore mbi tokë
  Sinjalistikë rrugore nën tokë
  Flamuj

Kontakt Shpk
A  Frosina Plaku Str 40  Al - 1023 Tirana
T  +35542225338  C  +355682029807
E info@kontakt.al  W kontakt.al